حساب سایبری فعالیت اینترنت نامزدهای انتخاباتی

حساب: سایبری فعالیت اینترنت نامزدهای انتخاباتی شبکه های اجتماعی کاندیدا مجرمان سایبری صفحات جعلی

گت بلاگز اخبار حوادث 4 نفر فوت کردند ، قارچ سمی به فارس هم رسید

۱۳ نفر از این افراد اهل استان فارس هستند که ۵ نفر از مرودشت، ۴ نفر ارسنجان و ۴نفر از کوهمره سرخی هستند. 

قارچ سمی به فارس هم رسید/ 4 نفر فوت کردند

عبارات مهم : شیراز

۱۳ نفر از این افراد اهل استان فارس هستند که ۵ نفر از مرودشت، ۴ نفر ارسنجان و ۴نفر از کوهمره سرخی هستند.

معاون بهداشتی علوم پزشکی شیراز گفت: ۱۳ نفر در استان فارس به علت مصرف قارچ مسموم شدند و از بیماران انتقالی دیگر استان ها نیز ۴ نفر فوت کردند.

4 نفر فوت کردند ، قارچ سمی به فارس هم رسید

به گزارش مهر، عبدالرسول همتی با اشاره به اینکه ۳۳ مسموم بر اثر مصرف قارچ سمی به بیمارستان های استان فارس انتقال یافته شدند افزود: از این تعداد ۴ نفر فوت، ۹ نفر بستری، ۱ نفر در انتظار پیوند کبد و مابقی مرخص شدند.

وی تصریح کرد: ۱۳ نفر از این افراد اهل استان فارس هستند که ۵ نفر از مرودشت، ۴ نفر ارسنجان و ۴نفر از کوهمره سرخی هستند.

۱۳ نفر از این افراد اهل استان فارس هستند که ۵ نفر از مرودشت، ۴ نفر ارسنجان و ۴نفر از کوهمره سرخی هستند. 

معاون بهداشتی علوم پزشکی شیراز با اشاره به مسمومین دیگر استان ها نیز گفت: از کرمانشاه، آذربایجان غربی، لرستان و زنجان افراد مسموم به بیمارستان های فارس انتقال یافته شدند.

همتی تاکید کرد: بیشترین فوتی مربوط به استان کرمانشاه است و ازمسمومین فارس فوتی نداشتیم.

وی در خصوص مصرف قارچ نیز گفت: مردم قارچ مورد مصرف خود را از مراکز معتبر تهیه کنند.

4 نفر فوت کردند ، قارچ سمی به فارس هم رسید

واژه های کلیدی: شیراز | انتقال | کرمانشاه | مسموم شدن | کرمانشاه | استان فارس | بیمارستان | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs