حساب سایبری فعالیت اینترنت نامزدهای انتخاباتی

حساب: سایبری فعالیت اینترنت نامزدهای انتخاباتی شبکه های اجتماعی کاندیدا مجرمان سایبری صفحات جعلی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی با این دستگاه تازه غذاها را در هوا ببلعید!

محققان موفق به توسعه یک دستگاه تازه شدند که با استفاده از آن دیگر جهت غذا خوردن، نیازی به استفاده از قاشق نداشته و غذاها مستقیما به دهان شما وارد می‌شوند. 

با این دستگاه تازه غذاها را در هوا ببلعید!

با این دستگاه تازه غذاها را در هوا ببلعید!

عبارات مهم : محققان

محققان موفق به توسعه یک دستگاه تازه شدند که با استفاده از آن دیگر جهت غذا خوردن، نیازی به استفاده از قاشق نداشته و غذاها مستقیما به دهان شما وارد می شوند.

به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، محققان طی انجام یک مطالعه تازه دریافتند که به کمک امواج صوتی با فرکانس اوج می توان کاری کرد که مواد غذایی خوشمزه در هوا شناور شوند.

با این دستگاه تازه غذاها را در هوا ببلعید!

دانشمندان دانشگاه ساسکس می گویند: این روند حتی باعث دلچسب تر شدن این مواد غذایی می شود.

نکته قابل توجه این است که در این روش، غذاها نباید بزرگتر از اندازه یک نخود باشند.

محققان موفق به توسعه یک دستگاه تازه شدند که با استفاده از آن دیگر جهت غذا خوردن، نیازی به استفاده از قاشق نداشته و غذاها مستقیما به دهان شما وارد می‌شوند. 

در این روند، قطعات کوچک غذا با استفاده از یک دستگاه تازه در قفسی از امواج صوتی که باعث بی وزنی آنها می شود، به دام می افتند.

یکی از محققان این پژوهش از دانشگاه ساسکس، اظهار کرد: شناور شدن به مواد غذایی طعم متفاوت تری را می بخشد. لیکن طعم شیرین مواد غذایی را دو چندان کرده و طعم تلخ را بسیار دلپذیرتر می کند.

این شاخصه در هنگام تلاش جهت متقاعد کردن کودکان جهت خوردن سبزیجات و یا مصرف داروهای تلخ بافایده هست. این کار کودکان را ترغیب می کند تا جهت به دست آوردن داروهای خود از هوا، تلاش کنند و میل به آنها جهت مصرف دارو زیاد می شود.

با این دستگاه تازه غذاها را در هوا ببلعید!

واژه های کلیدی: محققان | دستگاه | کودکان | استفاده | غذا خوردن | مواد غذایی | خوردن سبزیجات | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs