حساب سایبری فعالیت اینترنت نامزدهای انتخاباتی

حساب: سایبری فعالیت اینترنت نامزدهای انتخاباتی شبکه های اجتماعی کاندیدا مجرمان سایبری صفحات جعلی

با این دستگاه تازه غذاها را در هوا ببلعید!

محققان موفق به توسعه یک دستگاه تازه شدند که با استفاده از آن دیگر جهت غذا خوردن، نیازی به استفاده از قاشق نداشته و غذاها مستقیما به دهان شما وارد می‌شوند.&..

ادامه مطلب